AskovFondens Socialpsykiatri søger beskæftigelseskoordinator – genopslag

AskovFondens Socialpsykiatri (ASPA) søger beskæftigelseskoordinator (30 timer ugentligt)

Som beskæftigelseskoordinator i ASPA vil du blive medudvikler af vores interne beskæftigelsesindsats, have et tæt samarbejde med borgeren og jobcentre samt andre relevante netværkspersoner. I ASPA tager vi udgangspunkt i borgerens ønsker og behov, og vi tænker beskæftigelse bredt, så det giver mening for borgeren. Det kan være praktikforløb, frivillighed, løntilskud til førtidspensionister.

Udover dit fokus på beskæftigelsesindsatsen, som er forankret i vores tre huse, består jobbet også i at udføre administrative opgaver samt ad hoc opgaver efter behov.

DINE ARBEJDSOPGAVER BESTÅR I:

 • At have samtaler med borgeren
 • At introducere borgerne for arbejdsopgaverne
 • At udarbejde progressionsrapporter og dokumentation i samarbejde med borgerne
 • At samarbejde med jobcentrene herunder netværksmøder
 • At være medudvikler af beskæftigelsesindsatsen
 • At samarbejde med Center Nørrebros Beskæftigelseshus

STILLINGEN ER PÅ 30 TIMER UGENLIGT

VI FORVENTER AT DU:

 • Tør møde mennesker, der hvor de er
 • Tror på at det enkelte menneske kan komme sig
 • Er åben overfor varierende og omskiftelige opgaver
 • Har en faglighed, som afspejler din personlighed
 • Aktivt deltager i kurser og supervision med henblik på udvikling og opkvalificering
 • Har erfaring med- og viden om samarbejde med jobcentrene
 • Har erfaring med at dokumentere og beskrive indsatser

VI TILBYDER DIG:
En spændende og mangfoldig arbejdsplads på indre Nørrebro, hvor du har en høj grad af selvstændighed. Læring er for os et begreb, der går begge veje og foregår i mødet med det menneske, vi står overfor, hvad enten det er en kollega eller en af vores brugere.

HVEM ER ASKOVFONDENS SOCIALPSYKIATRI:
ASPA er et Aktivitets- og Samværstilbud under serviceloven § 104, med en driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

ASPA består af tre huse, som hver i sær henvender sig til mennesker med psykiske sårbarheder. Et åbent anonymt tilbud, et mere struktureret tilbud samt et hus med direkte fokus på beskæftigelse og uddannelse.

Se mere på www.aspas.dk

Ansøgningsfrist kl. 12 tirsdag den 19. september 2017.
Samtaler forventes afholdt mandag den 25. september og tirsdag den 26. september. Stillingen ønskes besat 1. november 2017 eller snarest derefter.  Ansøgningen sendes til kb@askovfonden.dk

For spørgsmål kontakt venligst leder Kristina Bodenhoff på 61 27 75 00 på følgende dage og tidspunkter: Onsdag d. 6/9 kl. 14-16, tirsdag d. 12/9 kl. 17-19 eller fredag d. 15/9 kl. 9-11.

I din ansøgning vil vi gerne høre om, hvordan du forestiller dig at kunne bidrage til lige præcis denne stilling.

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst med BUPL.

FAKTA OM ASKOVFONDEN:

AskovFonden er en non-profit NGO med mere end 70 års erfaring i at skabe sociale velfærdsløsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark.

Vores vision er at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund, de er en del af.

Læs mere på askovfonden.dk