Afdelinger

Tryghed og forudsigelighed er omdrejningspunktet for den sociale indsats

Vi støtter op omkring din recovery-proces med det mål at stimulere til din personlige udvikling

ASPA -centret
Vi har fokus på at styrke dine sociale relationer via fællesskaber for derigennem at støtte dig i at udvide dit netværk. Vi tilbyder mulighed for at indgå i faste ugentlige aktiviteter samt diverse temagrupper, motionshold og socialt samvær som fx havegruppe, mindfullness gruppe, ture ud af huset og fællesspisning.

Du finder os i Rantzausgade 5 på Nørrebro.

Tlf.: 35 30 17 32

Det Gule Hus
Det Gule Hus er et åbent anonymt værested for dig, der – som udgangspunkt – søger et ikke-struktureret samvær, hvor du bare kan komme og være, og hvor respekten for anonymitet er betydningsfuld. Du har mulighed for at få individuel kontakt og støtte af medarbejderne i huset, hvis du ønsker det. Derudover har du også mulighed for at få hjælp til brug af PC og internet, og hvis du har lyst, er der mulighed for at indgå i køkkendriften og hjælpe med at lave den mad, der hver dag kan købes i Det Gule Hus.

Åbningstider:
Mandag: 13 – 19
Tirsdag:  13 – 21
Onsdag:  13 – 21
Torsdag: 13 – 21
Fredag:   13 – 17
Søndag:  13 – 17

Telefon: 3530 1728

Samværs- og udviklingscenteret
I samværs- og udviklingscenteret er beskæftigelse og uddannelse omdrejningspunktet. Vi kan tilbyde dig beskæftigelse i vores café eller genbrugsbutik samt kompetencegivende HF Flex-uddannelse og kurser i fx kommunikation og kognition med fokus på personlig udvikling.

Tlf.: 35301726

Cafe A
Caféen er en arbejdsplads i trygge rammer med mange forskellige opgaver, hvor du vil blive en del af at tilberede maden, servere for kunderne samt hvad der hører til oprydning og opvask med mere. I caféen er der mulighed for, at du bliver ansat på forskellige vilkår, fx løntilskud, som frivillig, i praktik eller afklaringsforløb.

Vi taler med dig om den støtte, du har brug for i forhold til de udfordringer, du kan have ved at have et job. Vi kan hjælpe dig med at komme i kontakt med andre arbejdspladser, hvis du med tiden vil søge nye udfordringer, og vi kan give dig bedre forudsætninger for i fremtiden at søge lignende jobs på det ordinære arbejdsmarked.

Second A
Second A er en genbrugsbutik, hvor du som medarbejder bliver ansat som frivillig. Det er en arbejdsplads som tager udgangspunkt i dine ressourcer, og vi støtter dig i forhold til det, der kan være svært for dig omkring at være på en arbejdsplads. Du bliver også en del af en arbejdsplads, som tilbyder dig medarbejdermøder, forskellige kurser samt fællesarrangementer. Vi kan også tilbyde at hjælpe dig med at komme i kontakt med andre arbejdspladser, hvis du vil søge nye udfordringer, og vi kan give dig bedre forudsætninger for i fremtiden at søge lignende jobs på det ordinære arbejdsmarked.

Kursusforløb og individuelle samtaler
Formålet med kurserne i kommunikation er at opkvalificere dine personlige og sociale kompetencer og få et bedre liv. Du har mulighed for at indgå i et kursusforløb eller individuelle samtaler, som tager udgangspunkt i din personlige udvikling, og som fokuserer på at give dig værktøjer til at kunne påvirke og ændre dine handlemønstre for fremtiden.

Kompetencegivende HF Flex uddannelse
Formålet med ASPAs HF Flex er at give dig mulighed for at tage HF-enkeltfag i trygge rammer med færre mennesker i klassen samt mulighed for støtte såvel fagligt som personligt. Vi tilbyder dig undervisning, lektiehjælp og støtte til det, du har brug for i forhold til de udfordringer, du kan have ved at benytte vores tilbud. Vi samarbejder med KVUC.