information-til-sagsbehandler-i-andre-kommuner-end-kbh