ASKOVFONDENS ÅRSBERETNING 2017

AskovFondens Socialpsykiatri har eksisteret på Nørrebro siden 1972, og mange mennesker har i årenes løb gjort brug af vores tilbud og aktiviteter. Det gør sig stadig gældende i dag, hvor 300 unikke brugere hver måned gør brug af ASPAs tilbud.

2018 bliver året, hvor vi forsætter med at gøre ord til handling og omsætte metode til praksis. Gennem dokumentation og videreudvikling af vores tilbud, vil vi derfor forsat arbejde på, at ASPA på bedst mulig vis afspejler de mennesker, der kommer i vores huse.

“Alle har brug for at føle sig værdifulde, at være noget
for nogen og have noget meningsfyldt at lave.”
– Helle Øbo, adm. Direktør, AskovFonden

Året, der kommer i AskovFonden

Årsberetningen præsenterer dig også for tre fokusområder som AskovFonden vil være særligt optagede af i 2018.

RELATIONEL VELFÆRD
Alle har brug for at føle sig værdifulde, at være noget for nogen og have noget meningsfuldt at lave. Derfor har AskovFonden altid relationen og respekten for det enkelte menneske som primært fokus.

SOCIALE INVESTERINGER
I AskovFonden er vi meget optagede af, hvordan vi kan innovere og udvikle bedre sociale løsninger, der kommer flest muligt bedst til gode. Her kan sociale investeringsmodeller være en af mulighederne. Vi er lige nu i et paradigmeskifte, hvor vi har behov for at skifte fokus fra reaktive til proaktive indsatser, hvor vi hjælper mennesker, før det er gået helt galt.

MENINGSFULD DOKUMENTATION
Fokus på meningsfuld dokumentation vil fortsat være et af vores kerneområder i 2018. Vi har en forpligtelse til at vide, hvad vi gør, hvorfor vi gør det, for hvem og hvad der kommer ud af det. Vi skal fokusere på, hvilken effekt vores sociale løsninger skaber, om der reelt sker den forandring, vi ønsker og hvis ikke, hvorfor.

Du kan læse mere om ASPA og AskovFondens andre indsatser i den nye årsberetning: