AskovFondens Socialpsykiatri (ASPA) søger en relations-medarbejder med fokus på vores ældreindsats (30 timer ugentligt)

AskovFondens Socialpsykiatri (ASPA) søger en relations-medarbejder med fokus på vores ældreindsats (30 timer ugentligt)

I relations-arbejdet i ASPA har vi fokus på netværksopbyggende sociale aktiviteter med fælleskabet i centrum. Vi tilbyder et bredt udbud af aktiviteter, der forebygger sygdomsudvikling, vedligeholder og forbedrer funktionsniveau, fastholder og fremmer socialt samvær og understøtter den enkeltes personlige recovery-proces.

Dit primære arbejdssted ligger på Kapelvej 55 2200 Kbh. N. Her har vi et struktureret tilbud i dagtimerne og et åbent anonymt tilbud eftermiddag og aften.

Det strukturerede tilbud har et særligt fokus på ældre med psykiske sårbarheder og det er her hovedparten af din arbejdstid vil foregå.

DINE ARBEJDSOPGAVER BESTÅR I:

 • Støtte den enkelte til at indgå i fælleskabet
 • Individuel støtte ud fra den enkeltes behov
 • Gruppeaktiviteter ud fra gruppens ønsker og dine præferencer
 • Individuelle samtaler
 • Madlavning (en gang imellem)
 • Indgå i det åbne anonyme samvær
 • Indgå samarbejde ud fra den enkeltes behov med eks. netværk, psykiatri eller andre lokale aktører i området

VI FORVENTER AT DU:

 • Har erfaring med- og viden om mennesker med psykiske sårbarheder og gerne et særligt indblik omkring og lyst til at arbejde med ældre mennesker
 • Er åben overfor varierende og omskiftelige opgaver
 • Kan have mange bolde i luften og tage en koordinerende rolle i forhold til det enkeltes menneskes behov og det netværk der måtte være involveret
 • Kan være nærværende og til rådighed
 • Har interesse for sundhed og motion
 • Har erfaring og lyst til at arbejde med at dokumentere og beskrive indsatser
 • Har en faglighed, som afspejler din personlighed
 • Kan arbejde primært i dagtimer, men også aften og weekend/helligdage

 

VI TILBYDER DIG:

En spændende og mangfoldig arbejdsplads på indre Nørrebro. Læring er for os et begreb, der går begge veje og foregår i mødet med det menneske, vi står overfor, hvad enten det er en kollega eller en af vores brugere.

ASKOVFONDENS SOCIALPSYKIATRI (ASPA):
ASPA er et Aktivitets- og Samværstilbud under serviceloven § 104, med en driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

ASPA består af to huse, som hver i sær henvender sig til mennesker med psykiske sårbarheder. Et hus med et åbent anonymt tilbud og et struktureret tilbud og et hus med fokus på beskæftigelse og uddannelse.

Se mere på www.aspas.dk

Ansøgningsfrist søndag den 25. november 2018.
Samtaler forventes afholdt onsdag den 28. nov. og torsdag den 29. nov. Stillingen ønskes besat senest 1. jan. 2019. For spørgsmål kontakt venligst leder Kristina Bodenhoff på 61 27 75 00 i tidsrummet 17 – 19 tirsdag og torsdag.

 

Søg stillingen via vores rekrutterings-system her:

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst med BUPL.

FAKTA OM ASKOVFONDEN:

AskovFonden er en non-profit NGO med mere end 70 års erfaring i at skabe sociale velfærdsløsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark.

 

Vores vision er at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund, de er en del af.

Læs mere på askovfonden.dk