AskovFondens Socialpsykiatri på årets Folkemøde på Bornholm

Så er ASPA med de 5 øvrige afdelinger i Askovfonden på vej til årets Folkemøde på Bornholm.

ASPA er medværter til to debatter dette år.

Fredag den 14/6 kl. 11:00 – 11:45

SKOLEVÆGRING // EN GIFT FOR SAMFUNDET

  • Skolen passer ikke til alle. Det har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser.

Skolevægring er en samfundsøkonomisk udgift i en størrelsesorden, der er så bekymrende, at det kan være en bombe under vores fremtidige velfærdssamfund.

Mange unge er ikke lykkelige. Næsten halvdelen af unge piger har behov for støtte, og antallet af børn/unge, der diagnosticeres i psykiatrisk regi stiger hvert år. 8 procent af en børneårgang, er alene på baggrund af diagnoser som ADHD, Autisme, Angst og ordblindhed, ikke i stand til at gennemføre en uddannelse.

Hvad betyder det at have været ekskluderet fra folkeskolen? Hør eksempler fra AskovFondens arbejde med sårbare voksne og unge på kanten, der ikke var en del af fællesskabet. Men hvem har ansvaret, når børn gerne vil gå i skole og være en del af et socialt netværk, men ikke kan, under de nuværende rammer?

Moderator: Noa Redington

Stine Hamburger, Direktør, AskovFonden KBH+
Sanne Lind, Børnefaglig konsulent, Børns Vilkår
Lea Køhn, Skoledirektør, AskovFondens Mir skoler
Kristina Bodenhoff, Leder, AskovFondens Socialpsykiatri

Lørdag dem 15/6 kl. 11:00 – 11:45

SKAL VI DROPPE DEM DER ER FOR SYGE OG FOR BESVÆRLIGE?

  • Hvordan skal behandlingsansvaret for psykisk syge fordeles mellem kommune og region?

I AskovFonden arbejder vi med en lang række målgrupper, som lider af en psykisk sygdom. Mange af dem bliver desværre fanget mellem to stole, når hverken kommunen eller regionen mener, det er deres opgave at hjælpe dem – eller der opstår uenighed om opgaveløsningen.

Det går for eksempel udover seniorer, der har brug for mere hjælp i hverdagen, unge der går ubehandlede efter seksuelle overgreb, mennesker med en langvarig, svær spiseforstyrrelse, som mangler højt specialiserede botilbud og udredte børn, hvor kommunen vælger at tage den mindst indgribende indsats og ikke følger regionens behandlingsplan.

Hvem har ansvaret for at hjælpe disse målgrupper? Er det en sundheds- eller socialydelse? Og hvorfor skal det være så svært at få hjælp? 

Moderator: Noa Redington

Kristina Bodenhoff, Leder, AskovFondens Socialpsykiatri
Line Sidenius, Direktør, Askovhus
Stine Hamburger, Direktør, AskovFonden KBH+
Knud Aarup, Landsformand, Bedre Psykiatri
Kjeld Møller Pedersen, Professor i sundhedsøkonomi og politik, Syddansk Universitet
Marianne Frederik, Social- og Psykiatriudvalget, Region Hovedstaden

Læs mere om debatterne her, og du er meget velkommen til at komme forbi, hvis du er på Folkemødet – vi bor i AskovFondens telt J5 på Kæmpestranden (kort her) .