Besøg af Sociolansen

Det Gule Hus har haft besøg af Sociolancen. Sociolancen er et tilbud, der kan ringes efter i situationer, hvor det kan være vanskeligt at vurdere, om der er behov for en primær sundhedsfagligt eller socialfaglig indsats, samt formidle kontakt mellem socialt udsatte og relevante sundheds- og socialtilbud. Stig, Simon og Christel henholdsvis ambulancefører, sundhedsfaglig og socialfaglig, var ude hos os og fortælle om det nye initiativ.

Det Gule Hus
Det Gule Hus er et åbent anonymt værested for dig, der – som udgangspunkt – søger et ikke-struktureret samvær, hvor du bare kan komme og være, og hvor respekten for anonymitet er betydningsfuld. Du har mulighed for at få individuel kontakt og støtte af medarbejderne i huset, hvis du ønsker det. Derudover har du også mulighed for at få hjælp til brug af PC og internet, og hvis du har lyst, er der mulighed for at indgå i køkkendriften og hjælpe med at lave den mad, der hver dag kan købes i Det Gule Hus.

Åbningstider:
Mandag: 13 – 19
Tirsdag:  13 – 21
Onsdag:  13 – 21
Torsdag: 13 – 21
Fredag:   13 – 17
Søndag:  13 – 17

Telefon: 3530 1728

Sociolansensociolanse2_web