Bestyrelse

ASPA har en aktiv bestyrelse

ASPA har en institutionsbestyrelse der afholder to møder om året.

Bestyrelsen består af:
Niels Andersen, Projektdirektør, Kuben Management A/S
Jens Gesser, Senior analytiker, Danske Bank Group
Lars Vestergaard Christiansen, medarbejderrepræsentant
Kristina Bodenhoff, daglig leder ASPA

Derudover har ASPA to kvalitetsudvalg som er repræsenteret ved 4 – 6 brugere samt en medarbejderrepræsentant. Kvalitetsudvalgene afholder brugermøder en gang om måned