Betydningen af inddragelse af pårørende

TV2 kører fra i dag en serie i fem afsnit, der handler om de pårørende til mennesker med psykiske udfordringer.

I ASPA får vi ofte henvendelser fra pårørende, der er frustrerede, fordi deres nære har psykiske sårbarheder og svært ved at finde fodfæste i livet, når det gælder eksempelvis uddannelse, arbejde, bolig og relationer. Vi har altid fokus på den person, det drejer sig om, men vi ved også, at mange i vores målgruppe kan have brug for deres pårørende til at række hånden ud og komme i kontakt med os. Når pårørende er en aktiv del af personens forløb og udvikling, oplever vi også, at det er en støtte for det enkelte menneske. Samtidig er det godt for de pårørende, der kan opleve, at de også kan hjælpe deres nære og støtte dem til at få det bedre.

 

Åben Dialogisk metode og tilgang

I ASPA tror vi på, at vi altid kan blive bedre til det, vi gør. Derfor vil vi gerne fokusere endnu mere på at inddrage det enkelte menneskes pårørende og netværk, da vi tror på, at det har stor betydning for at få det bedre. Vi møder mange på vores vej, som ikke har haft overskuddet til at vedligeholde et netværk, hvilket har ført til en endnu større isolation og ensomhed.

Vi har flere medarbejdere, som er uddannet i Åben Dialogisk metode og tilgang, som netop handler om, hvordan pårørende og netværk kan styrke den enkelte i at få det bedre.

Åben Dialog fokuserer på inddragelse af borgerens private og professionelle netværk i forbindelse med psykiske vanskeligheder. Tilgangen lægger vægt på, at borgerens netværk udgør en ressource, som kan anvendes som et element i indsatsen samtidig med et forløb i ASPA. Metoden indebærer også at tale med mennesker i stedet for om mennesker i en ligeværdig dialog, hvor alle stemmer tæller lige meget.

I ASPA vil vi gerne benytte os endnu mere af denne tilgang og dermed kunne understøtte flere mennesker i at bibeholde deres netværk, hvilket kommer både den enkelte og de pårørende til gode.

 

Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 35 30 17 26.