“De kan have lov til at være med uden at der stilles krav.” 

Maybritt, medarbejder i BOFNA, fortæller her om sin oplevelse af samarbejdet med ASPA. BOFNA er en række opgangs- og bofællesskaber til psykisk sårbare borgere mellem 18 og 30 år på Nørrebro i København.

Jeg har samarbejdet med ASPA i forbindelse med ASPA’s ungecaféer, hvor jeg har støttet op om de unge fra BOFNA ved fx at følges med de unge i deres første besøg i ASPA.

Mit samarbejde med ASPA er meget nemt. Det er fx nemt bare at komme ind fra gaden uden at have en fast aftale.

I BOFNA oplever vi, at ASPA er åbne, og man føler sig velkommen som medarbejder udefra. Det tænker jeg, at dét gør det nemmere for vores unge at komne ind i huset og blive en del af ASPA.

ASPA er gode til at formidle hjemlighed og ligeværd. Det er et frirum for de unge. De kan have lov til at være med uden at der stilles krav.

Der er rummelighed og der er en imødekommenhed i ASPA’s ungecafé. I har meget opmærksomhed på at tage imod folk og se dem.

Der er en særlig ASPA ånd hos jer. Her må man være den man er. Der er ikke noget ydre krav om at de unge skal forandre sig, men den positive forandring vokser ud af samværet.

Ift. vores unge i BOFNA, så er ASPA noget man kan fortsætte med uden aldersfrister, når man er afsluttet hos BOFNA. Det er værdifuldt.