TIL DIG VI SAMARBEJDER MED

Til dig vi samarbejder med

I ASPA er visionen at udvikle og etablere nye bæredygtige modeller for, at mennesker med psykiske sårbarheder kan finde deres vej til ”at komme sig”. Vores bærende element er de fælleskaber der opstår, hvad enten det enkelte menneske har brug for noget socialt eller noget beskæftigelsesorienteret. Med afsæt i et tværsektorielt samarbejde ønsker vi at bygge bro mellem det enkelte menneske, dets netværk, uddannelses- og arbejdsmarkedet og omkringliggende samfund.

Ønsker du at vide mere om, hvordan ASPA kan samarbejde med dig, er du velkommen til at henvende dig.

Leder:
Kristina Bodenhoff
kb@askovfonden.dk
Mobil: 61277500 

Her arbejder vi ud fra tre søjler:

Beskæftigelse:

ASPAs beskæftigelsesindsats kan skræddersyes ud fra de aktiviteter vi har, og hvad det enkelte menneske har brug for. Her indgår vi et samarbejde med borgeren, jobcenteret, behandlingspsykiatrien eller anden myndighed om at strukturere det bedst mulige tilbud.

Det er karakteristisk for målgruppen, at de har oplevet nederlag i deres liv, og at de ofte er desillusioneret i forhold til at se de muligheder, de har for at komme tilbage i job og uddannelse. Det er sårbare mennesker, der ofte mangler grundlæggende kompetencer både socialt, uddannelsesmæssigt og relationsmæssigt.

Gennem ASPAs indsats udvikler vi kompetencer til at komme godt i gang, få en afklaring i forhold til job eller uddannelse samtidig med at den enkeltes selvværd bliver udviklet gennem de fælleskaber, man indgår i.

Hos ASPA har vi flere muligheder for beskæftigelse. Se mere i drop-down menuen øverst på siden

Uddannelse, undervisning og formidling:

ASPA har målrettede undervisningsforløb, der alle sigter på at fremme den enkeltes personlige udvikling og velbefindende.

  • Madlavning med madklubben
  • Kognitive kursusforløb
  • Recoverykurser
  • Individuelle samtaler
  • IT-kurser
  • Uddannelsesstøtte og lektiecafé HF/Gymnasium og 9. og 10. kl.

Se mere i drop-down menuen øverst på siden

Aktiviteter:

Aktiviteter er en af ASPAs kerneydelser, da et aktivt liv har positiv indflydelse på menneskers trivsel og selvforståelse. Aktiviteterne i ASPA har to funktioner.  Nemlig at støtte den enkeltes recovery proces, skabe større livsværdi for det enkelte menneske samt at understøtte en beskæftigelses indsats, som kan imødekomme den enkeltes behov

Se mere i drop-down menuen øverst på siden

AskovFonden
Fordi alle vinder, når ingen taber

AskovFonden er en NGO, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer. Vores løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet. I vores seks afdelinger tilbyder vi hjælp og støtte til over 2000 mennesker hvert år.

AskovFonden har i mere end 70 år dannet fortrop i udviklingen af nye sociale løsninger. Vi har eksempelvis stået bag oprettelsen af de første mødregrupper i Danmark (1943), socialpsykiatrien (1975), døgnbehandlingstilbud til mennesker med spiseforstyrrelser (1983), SSP-samarbejdet (1984), Dialog mod Vold (2001). I 2013 etablerede vi KBH+, hvor vi bygger bro mellem unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Vi er optaget af, at blive klogere undervejs. Derfor har vi udviklet dokumentationsmodellen AIM (Assessment Intervention Model), som vi bruger til at måle, evaluere og udvikle vores sociale indsatser. Vi arbejder målrettet på at indføre en bedre dokumentationspraksis generelt i socialt arbejde i Danmark, og er desuden optaget af at afprøve og konsolidere nye finansieringsmodeller for bæredygtigt socialt arbejde.