Et afklaringsforløb hos ASPA kan forstærke sårbare borgeres indsigt i egne ressourcer

Læs med her for at høre hvordan medarbejderne fra projekt Flere skal med oplever samarbejdet omkring beskæftigelse og afklaringsforløb med Askovfondens Socialpsykiatri (ASPA).

Vi er medarbejdere i projektet Flere skal med, som handler om at hjælpe borgere på rette vej. Det gør vi gennem et helhedsorienteret syn på borgernes situation for at kunne afklare, om de skal hjælpes mod det ordinære arbejdsmarked eller i uddannelse, i ressourceforløb, i fleksjob eller på førtidspension.

Hvad er jeres oplevelse af samarbejdet med ASPA?

ASPA er en god samarbejdspartner, når vi har en sårbar borger, som skal bringes tættere på arbejdsmarkedet. Det kan være rigtigt svært at skulle ind på et arbejdsmarked, hvor man enten aldrig har haft fodfæste, eller har stået udenfor længe. I de tilfælde er ASPA den rummelige og lærende tilbagevenden til kravene på det ordinære arbejdsmarked, fordi der hos ASPA tages individuelle hensyn med muligheden for at udvikle sig i eget tempo, hvilket vi oplever som et behov for mange sårbare borgere.

“Mennesker, som står udenfor arbejdsmarkedet, er ofte mere socialt isoleret, fordi de ikke har en dagligdag på en arbejdsplads, hvilket kan være en ensom oplevelse. Vi oplever, at ASPAs øgede fokus på det sociale fællesskab kan gavne borgernes livskvalitet samtidig med, at det øger deres tilknytning til deres virksomhedsforløb hos ASPA.”

På hvilken måde er vores samarbejde med til at gøre en forskel for det enkelte menneske?

I samarbejdet med beskæftigelseskonsulent Janni oplever vi, at hun formår at forstå den enkelte borgers livssituation og i samarbejdet med os tilrettelægge et tilpasset forløb derefter. De udfordringer, som borgerne oplever i forløbet bearbejdes og håndteres undervejs, så det bliver en lærende proces for alle involverede. Vi oplever, at Janni skaber en tryg relation til borgerne, som kan være med til at give borgerne og os et nyt perspektiv på deres situation. Dertil kommer, at Janni ser borgerne ugentligt i nogle andre rammer, end på jobcentret, hvor vi normalt møder borgerne, hvilket gør at Janni får et indgående kendskab til borgernes ressourcer såvel som deres udfordringer. Det er en stor hjælp i en afklaringsproces.
Mennesker, som står udenfor arbejdsmarkedet, er ofte mere socialt isoleret, fordi de ikke har en dagligdag på en arbejdsplads, hvilket kan være en ensom oplevelse. Vi oplever, at ASPAs øgede fokus på det sociale fællesskab kan gavne borgernes livskvalitet samtidig med, at det øger deres tilknytning til deres virksomhedsforløb hos ASPA.

“ASPA er en god samarbejdspartner når vi har en sårbar borger, som skal bringes tættere på arbejdsmarkedet.”

Vores oplevelse er, at et forløb hos ASPA kan forstærke sårbare borgeres indsigt i egne ressourcer såvel som udfordringer, hvilket hjælper dem til at finde den rette balancegang på en arbejdsplads og måske også privat. Det har en stor værdi, særligt fordi det ikke begrænser sig til perioden, hvor de er på ASPA, men er noget de kan tage med sig videre på deres vej.
Stine og Iben, medarbejdere i projekt Flere skal med.