Evidens

Viden er afgørende for, at vi kan opkvalificere og målrette vores indsatser

Fælles i ASPA’s afdelinger er, at vi registrerer antal, køn og -for to af stederne- alder på de borgere, som benytter vores tilbud.

Vi udarbejder statistik i forhold til de brugere, som benytter vores forskellige tilbud. Vi måler fx på den procentvise gennemførelse på HF-flex, vi måler på om deltagerne i ASPA-centret får et større personligt netværk, og andet som er relevant for de respektive tilbud.

I 2014 er vi påbegyndt dokumentation og evaluering af vores indsatser via Scott Millers Outcome Rating Scale og Session Rating Scale.