Fokus på fællesskab.

Vidste du, at 18% som ryger ud af fællesskabet pga. angst og depression, har meget svært ved at komme tilbage igen, det er bl.a. en af oplysningerne i en ny fællesskabsmåling om social eksklusion udgivet af TrygFonden og SFI – Det Nationale Forskningscenter for velfærd.

I forbindelse med udgivelsen blev jeg inviteret til en konference om social eksklusion af Nørrebro Fællesbrugerråd. Konferencen var støttet af Mary Fonden.

Det var et godt møde med en god tone, om hvordan vi får socialt udsatte med ind i fællesskabet igen.

Omkring en femtedel af danskerne mellem 18 og 70 år oplever i større eller mindre grad, at de står på kanten af de fællesskaber, hvor de fleste af os mødes. På job, sportsforeninger, i kulturen etc. Det er f.eks. psykisk sårbare borgere, som ofte føler sig ensomme, ikke værdsat og holdt udenfor.

Vi diskuterede ud fra bl.a. den nye undersøgelse(se link). Hvordan de udsatte kan støttes i at komme ind i fællesskabet igen. Der var mange gode forslag bl.a. hjælp til selvhjælp, flexjob og en slags sluse hvor brugere kan opøve tabte sociale færdigheder, til at indgå i almindelige sammenhæng i lokalsamfundet. Og at vi er opmærksomme på ikke kun at se brugere som nogen, der skal hjælpes, men mere skabe projekter vi indgår i på lige fod med andre. Det bliver efterspurgt, og det bryder tabuer, at møde og lære hinanden at kende. Ligesom vigtigheden af at have nogle steder, hvor disse møder/projekter kan finde sted.

Link til undersøgelsen:
https://www.sfi.dk/publikation…/faellesskabsmaalingen-13325/

Efter debatten sad jeg tilbage med nogle tanker omkring vejene ind til fællesskabet, og hvad der kan gøres:

– Der mangler viden om psykisk sårbare på de private og offentlige arbejdspladser. Typisk tager man afstand fra det, man ikke kender.
– Der er brug for sluser ind til arbejdsmarked og til foreningslivet.
– Mulighed for at opøve tabte sociale kompetencer.
– Sportsforeninger, kultur og boliger er dyre. Økonomi er en barriere for inklusion.
– Hvorfor ikke give rabat til operaen og sportsklubben for borgere på overførselsindkomst.
– Forebyggelse frem for kassetænkning.
– Trods støtte og ildsjæle i psykiatrien føler mange brugere sig stadig stemplet, som om der stod et “psykisk syg”-skilt på ryggen af dem, hvorfor mon?
– Hvor er sårbare indvandrere og flygtningene henne i debatten idag, og i salen?

Mange hilsner
Ulla, bruger i DGH