For det enkelte menneske

Vi giver plads til forskellighed og vi fokuserer altid på den enkelte

Hensigten med ASPAs differentierede tilbud er at skabe platforme, hvorfra det enkelte menneske afhængig af behov, ressourcer, alder mv. har steder at komme, hvor der er fokus på et værdigt liv, kvalificerede samværstilbud af forskellige art med fokus på inklusion og netværk.

Vi skaber en platform for det enkelte menneske og en platform for videreudvikling af den enkeltes kompetencer. Vi giver mennesker mod på videre udvikling.