For samfundet

Alle har mulighed for at komme sig

AskovFondens Socialpsykiatri fungerer som platform for mange forskellige forløb med udsatte mennesker, der ikke profiterer af ordinære indsatser

Vi tilbyder en håndholdt intervention og forløbene tilpasses den enkeltes situation og kan udvikles over tid. Vi inkluderer de mest udsatte borgere i samfundet og tilbyder en platform for videreudvikling personligt, socialt, psykologisk og fagligt, og derved skabes muligheder for, at den enkelte kan genvinde ressourcerne til at indgå i samfundet.

Forskning viser, at ca. 60 pct. af de mennesker, der har fået en psykiatrisk diagnose kommer sig, og hverken diagnosen eller sygdomshistorien definerer på forhånd udfaldet – alle har mulighed for at komme sig. Det betyder både et stort håb, men også en stor forpligtelse til at tilbyde en psykosocial rehabiliteringsindsats, der understøtter recovery-processen hos mennesker med psykiske sårbarheder.