Frygt for sårbarhed begrænser arbejdsmarkedet

Psykisk sårbare vil gerne ind på arbejdsmarkedet, men døren er svær at åbne. Hver tredje kollega er afskrækket!

En ny undersøgelse, foretaget af DMA Research på vegne af Danske Handicaporganisationer, viser at 33 procent af danskerne enten ville takke nej eller udvise betænkelighed ved at arbejde sammen med en kollega med en psykisk lidelse.

Hvis vi sammenligner det med den viden, at hver femte dansker i løbet af livet bliver ramt af en psykisk lidelse, så er det ikke svært at se, at det danske arbejdsmarked står overfor en udfordring, når det kommer til fleksibilitet og rummelighed.

Det danske samfund har rykket sig en del, når det kommer til frygt, fordomme og angst for mennesker med psykisk sårbarhed, men vi er langt fra målet, når det kommer til arbejdspladser.

For 40 år siden begyndte vi samfundsmæssigt at ændre syn og mind-set, så mennesker med psykiske lidelser ikke længere skulle ”gemmes væk” på lukkede institutioner. Her kæmpede de sårbare selv en brav kamp, og gav lyd fra sig om ønsket og behovet for en anden tilværelse. Progressive mennesker inden for sundhedssektoren og sociale organisationer – herunder AskovFonden – gik i dialog og skabte alternativer til at være lukket inde på en psykiatrisk afdeling.

For små 30 år siden åbnede Regionerne og Kommunerne rigtigt op for sluserne, og skabe broer til lokalsamfundet, så selve behandlingen kunne foregå tættere på det enkelte menneskes eget hjem. For 10 år siden, blev der samfundsmæssigt sat spot på, at mennesker med psykiske lidelser faktisk havde drømme om job og uddannelse, og at samfundet havde brug for dem.

Og her er vi så i dag – de psykisk sårbare står og banker på, men døren er svær at åbne. Hver tredje kollega er afskrækket!

På det samfundspolitiske plan er der udviklet reformer og truffet politiske beslutninger om, at mennesker med psykiske sårbarheder ikke skal ”parkeres”. Men vi mangler bare lige det sidste skridt. Nemlig at arbejdsmarkedet og det danske mind-set åbner dørene. Vi bliver bekymrede, når hver tredje kollega er afskrækket af at arbejde sammen med et menneske, som har en psykisk sårbarhed. Det er hverken holdbart på det personlige eller samfundsmæssige plan.

Rummelighed, fleksibilitet, respekt og ligeværdighed kan vi alle profitere af. Og med netop de 4 ingredienser på vores arbejdsmarked kan vi højne trivslen for det enkelte menneske, nedsætte sygefraværet, skabe energi og engagement. Det er hvad vi kan få ved at åbne dørene for en gruppe i samfundet, der ufrivilligt er sat i et udenforskab, fordi de har fået en psykiatrisk diagnose, som vi i dag ved, at hver femte af os er i risiko for at få.

AskovFondens Socialpsykiatri har været en del af hele udviklingen, og vi har i dag 10 medarbejdere ansat på særlige vilkår. Vi oplever, at det højner kvaliteten af vores arbejde, skaber en alsidig kultur, og at vi alle profiterer af mangfoldigheden. Vi har en del års erfaring, og vores døre er åbne, hvis du eller din arbejdsgiver har brug for gode råd, inspiration eller hjælp til at inkludere sårbare mennesker på jeres arbejdsplads.

Læs mere eller kontakt os www.aspa.dk

Fordi alle vinder når ingen taber!