Nyeste, 1. nov. 2020, til brugere og samarb.partnere