Invitation til debat: FÆLLESSKABET SOM AFGØRENDE FORANDRINGSNØGLE

AskovFonden afholder torsdag den 17. juni en debat om:

FÆLLESSKABET SOM AFGØRENDE FORANDRINGSNØGLE

Vi vil gerne invitere dig til at være med. Det foregår via zoom kl. 10 – 11 og du kan tilmelde dig her

Fællesskaber er- store som små- med til at bygge bro mellem mennesker og sikre sammenhængskraften i vores samfund. Vi afholdt i starten af juni måned et lyttermøde, hvor Sophie Hæstrup-Andersen deltog og lyttede til de oplevelser og ønsker, som de sårbare og udsatte borgere, der kommer i AskovFonden har til kommunen. En af de vigtigste faktorer var meningsfulde fællesskaber.

Vi ved at netværk og fællesskaber ikke kun styrker den enkelte men fører samtidig til økonomiske besparelser for samfundet, fordi mennesker der føler sig inkluderet engagerer sig i deres eget liv og det samfund der er en del af.

Til denne online Vidensalon vil du møde nogle af de unge, som kommer i KBH+ og høre, hvad der er vigtigt for dem. Vi vil have fokus på de benspænd vi oplever og supplerer med eksempler, mulige løsninger og principper for det gode samarbejde. Se med og få udvidet værktøjskassen til hvordan vi kan få de gode projekter forankret og opnå en optimal proces, så det kommer flere kommuner og borgere til gavn.

Når du tilmelder dig gennem linket, får vi dine informationer og så sender vi dig en reminder dagen før.

Vi glæder os til at se dig.

De bedste hilsner