Jobbanken og ASPAs samarbejde – læs med her

ASPA har samarbejdet med Jobbanken. Her er et interview med Lise:

Lise er virksomhedskonsulent i Jobbanken som hjælper førtidspensionister ud i skånejob og frivilligjob. Lise har mange års arbejdserfaring i den kommunale sektor, herunder 10 år som underviser.

Lise: ” Jeg tror på muligheden for at vores jobkunder kan opøve kompetencer til at komme i arbejde via frivilligt arbejde, og jeg tror på at frivilligt arbejde kan øge den enkeltes kompetencer og livskvalitet”.

Hvad er din oplevelse af samarbejdet med ASPA?

Min oplevelse af samarbejdet med ASPA er at kontakten altid er positiv, til mig såvel som til vores jobkunder. I er rigtig gode til at se personen og få øje på ressourcer og muligheder, og samtidig være opmærksomme på at tale om hvilke hensyn og aftaler det enkelte menneske skal have fokus på for at kunne trives med de udfordringer der kan være.  Det er betydningsfuldt netop at have fokus på begge dele. I ASPA ser I mennesket, og respektere menneskers forskellighed.

Er der noget i samarbejdet med ASPA, som er særligt eller anderledes i forhold til andre samarbejdspartnere?

ASPAs forståelse og villighed til at forstå det enkelte menneske kan noget særligt. Jeg oplever at en mærkbar grundlæggende forståelse for at mennesker er forskellige, og netop respekten for forskellighed er en positiv tilgang- og praksis. ASPA er anderledes idet i er et arbejdstilbud, og ikke en ordinær virksomhed, derfor de unikke muligheder for den store fleksibilitet. ASPA kan tilbyde både skånejob og job til frivillige og den mulighed giver en stor bredde.

På hvilken måde er vores samarbejde med til at gøre en forskel for det enkelte menneske?

Det gør jo forskellen om man får et arbejde eller ikke får et arbejde.

Når jeg kontakter ASPA med selv de mest sårbare jobkunder oplever jeg at de bliver mødt med åbenhed for muligheder, blot evnen til at møde op er til stede er der grobund for et samarbejde og en aftale. I er dygtige også til de mest sårbare mennesker. I kan tilpasse krav og forventninger og formåen og få det til at gå hånd i hånd, og den fleksibilitet i praksis betyder jo at bare folk har lyst til at være i ASPA er der muligheder.

Mine jobkunder fortæller at de er glade for at være i ASPA.

Du kan læse mere om hvad jobbanken kan gøre for dig her

Og her kan du se hvad vi i ASPA kan tilbyde, når det gælder muligheder for beskæftigelse.