Københavns VUC og AskovFondens Socialpsykiatri samarbejder om specialpædagogisk støtte til psykisk sårbare

Københavns VUC (KVUC) og AskovFondens Socialpsykiatri (ASPA) har gennem en årrække samarbejdet om unge, der ønsker at gennemføre enten en fuld HF eller tage nogle fag, således at de kan komme videre i uddannelsessystemet. Kursisterne har taget fag via KVUCs online uddannelse og er sideløbende hermed mødt op hos ASPA hver dag. Vi har med glæde konstateret, at samarbejdet har båret frugt og hvert semester gennemfører 50-60% af de psykisk sårbare unge deres fag på KVUC. Dette er en meget høj gennemførselsprocent for denne udsatte gruppe.

I foråret 2018 indledte KVUC og ASPA et større samarbejde om KVUCs online kursister, der er berettigede til specialpædagogisk støtte (SPS). SPS er en individuel kompenserende støtteordning, der skal sikre, at elever og studerende med funktionsnedsættelser har mulighed for at uddanne sig på lige fod med andre. 

En stor del af de SPS-berettigede unge er netop psykisk sårbare, og derfor var det oplagt at udvide samarbejdet, så ASPA også varetog denne indsats med udgangspunkt i ASPAs store erfaring med at få disse unge tilbage på sporet.

Samarbejdet består i at ASPA varetager SPS-støtten, og samtidig introducerede kursisterne til ASPAs øvrige tilbud, herunder vores Uddannelsesstøtte og gruppetilbud, for de kursister der måtte have brug for lidt ekstra støtte eller vejledning.

67% af de kursister, som modtog SPS hos ASPA, har gennemført deres fag. En del af kursisterne valgte aldrig at møde op til tilbuddet, men af de psykisk sårbare unge, der tog i mod tilbuddet, har 87% gennemført. Samarbejdet har således markant effekt på gennemførelsen for disse unge og ASPAs højt specialiserede indsats for unge på kanten har øget gennemførselsprocenten markant.

Så vi kan se det har en stor effekt for modtagere af SPS og vi ser frem til at evaluere projektet denne sommer og forhåbentlig fortsætte og udvide det gode samarbejde.

Danmarks Evalueringsinstitut har også for nyligt lavet en undersøgelse af SPS på ungdomsuddannelser, som også fastslår at de kursister, der bliver kompenseret for fx psykisk sårbarhed langt henad vejen klarer sig godt.

Du er velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig Bjørn Hansen på tlf. 51822173 – vi fortæller gerne meget mere om vores gode erfaringer med samarbejde på tværs for bedst muligt at kunne understøtte kursisternes ønske om uddannelse.