Metode

ASPA tager udgangspunkt i det enkelte menneske

ASPA hjælper med at åbne døre til omverdenen.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og starter altid med en samtale, der fokuserer på den enkeltes drømme og ønsker.

Vi har etablereret forskellige grupper, som har det fælles formål at støtte den enkeltes vej til at komme sig. Den interaktion, der sker mellem mennesker, er med til at udvikle og træne både sociale og faglige færdigheder og forhindre isolation.

Vi støtter den enkelte til gradvist at tage ejerskab over eget liv og hjælper med at åbne døre til omverdenen. Vi fokuserer på, hvordan vi kan være medskaber af inklusion, ikke kun udenfor huset, men også indenfor vores egne rammer forstået på den måde at kompetencer med og uden brugererfaring kommer i spil.