MIKKEL WARMING ER NY BESTYRELSESFORMAND I ASKOVFONDEN

Det er med stor stolthed og glæde at AskovFonden kan præsentere to nye medlemmer af AskovFondens bestyrelse; Mikkel Warming som ny bestyrelsesformand og Steffen Bohni som nyt medlem.

Mikkel Warming, 47 år, har sagt ja til at stå i spidsen for AskovFondens bestyrelse fra den 1. marts i år. Mikkel Warming er chef for boligforeningen 3B’s sociale indsatser. 3B er en almen boligforening, der administrerer lejeboliger i Storkøbenhavn. Frem til januar i år var Mikkel Warming leder af 3Bs boligsociale indsats i Urbanplanen.  Tidligere har han været socialborgmester i Københavns Kommune og har repræsenteret Enhedslisten på Rådhuset 1998-2013. Mikkel Warming stoppede som socialborgmester og i kommunalpolitik efter kommunalvalget i november 2013.

”Der er stadig større behov for nye  løsninger på de mange forskellige sociale problemer – fra fattigdom til psykiske lidelser, som  vi har i Danmark.  AskovFonden  skaber nye samarbejdsformer mellem civilsamfundet, det private og det offentlige. AskovFonden udvikler løsninger og har mulighed for at afprøve dem i praksis. Det  glæder jeg mig til at være med til – og jeg vil gøre hvad jeg kan for fastholde og styrke  Askovfondens stærke profil.” – Mikkel Warming.

 

Ud over Mikkel Warming som bestyrelsesformand tiltræder også en anden stor kapacitet nemlig Steffen Bohni som medlem af AskovFondens bestyrelse.

44-årige Steffen Bohni, direktør i Gribskov Kommune med ansvar for kultur, fritid, børn og unge.  Steffen Bohni kommer fra en baggrund som vicedirektør i Socialstyrelsen under Socialministeriet. Steffen Bohni har en PHD i antropologi, og sidder som et af de få europæiske medlemmer i den internationale organisation The Leap Ambassadors Community, som er et fælleskab af fremtrædende ledere i den sociale sektor, der – med hver sit udgangspunkt – ser på, hvordan man inden for det sociale område kan præstere bedre end man gør i dag. Steffen Bohni er derudover stifter og næstformand i Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærdsprofessionerne (SEBP) som søger at fremme koblingen mellem forskning, uddannelse og praksis inden for velfærdsorganisationer.

”AskovFonden har i mange år gået foran og har udviklet innovative og effektive løsninger på sociale problemer, og det er jeg stolt af at træde ind i.” – Steffen Bohni

 

AskovFonden er en NGO, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer. Vores løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet.

AskovFonden er en apolitisk organisation med en bestyrelse sammensat på tværs af politiske standpunkter med det fælles formål proaktivt at udvikle relevante sociale løsninger, der skaber inklusion af udsatte i samfundet.

For yderligere information kontakt Kommunikationschef Katja Faurschou.

M/20860786 E/katja@askovfonden.dkMikkel-Warming