Nicklas’ vej til at blive student

Niklas’ fortælling: 

Jeg startede som elev på ASPAs HF Flex tilbud for psykisk sårbare i sommeren 2012. På det tidspunkt var jeg 23 år gammel og havde i 4 år været sygemeldt. Jeg havde været i et aktiveringsforløb for psykisk syge i et års tid, men følte ikke jeg hverken var parat til at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Jeg havde tidligere – cirka to år før jeg startede på ASPA – forsøgt mig med HF-enkeltfag på KVUC, men det blev hurtigt for meget for mig at klare de obligatoriske 23 skoletimer om ugen. Jeg led af en overvældende social angst og kunne ikke holde ud at befinde mig blandt andre mennesker for længe ad gangen. Jeg vidste derfor at HF på almindelige vilkår ikke ville kunne fungere for mig. Jeg var simpelthen for ustabil.

Derfor var ASPAs HF-tilbud meget oplagt for mig. Her kunne jeg gå i skole i 6 til 12 timer om ugen og stadig få udbetalt min kontanthjælp, uden at skulle bekymre mig om at jeg ikke havde nok timer til at få SU. Desuden var der en udbredt forståelse blandt lederne og formidlerne om at man ikke altid magtede at deltage i den faglige formidling på hold, eller ikke kunne overskue at møde op. Dette medvirkede til at lette uddannelsespresset rigtig meget. Mine skrøbeligheder og svagheder blev accepteret og jeg fik muligheden for at gennemføre en HF i mit eget tempo. Jeg havde ellers opgivet tanken om at det overhovedet kunne lade sig gøre. I dag er jeg student, og ASPA har en stor andel i at det lykkedes mig at nå så langt.

_____

Vil du høre mere om ASPAs HF Flex tilbud er du meget velkommen til at kontakte os, høre mere og komme os se vores sted og tale med os.

Skriv eller ring til os på : hf-info@askovfonden.dk / 51822173