Samarbejdspartnere

Vi tror på, at tætte samarbejder bygger bro til samfundet for vores brugere

Vi har i alle år haft et tæt samarbejde med flere forskellige aktører på området. Her er et udpluk:

Københavns kommune (herunder Social Forvaltningen, Beskæftigelses Forvaltningen, Sundhedsforvaltningen, UU forvaltningen.)
Center for drift og udvikling, DU udsatte og psykiatri, København
Center Nørrebro
Center Nord Vest
Center Amager Center City
DPC Indre Nørrebro
Sind Ungdom i Sølvgade
Tranehavegård, Københavns Kommune
OPUS (Frederiksberg, Hvidovre, Nørrebro, Østerbro)U&U-vejledningen
Jobcenter Skelbækgade
Fountain House
Cabi (IPS-metoden)
KVUC
Fogedgården, København N
Ringergården, København NV
Psykiatriske Afdelinger på Bispebjerg, Rigshospitalet m.fl
Socialcentre i København Kommune
De gamles by, København N
VIVIL – sindslidende i arbejde, København K
OP Teamet på Griffenfeldsgade
Hjemløseenheden i Københavns Kommune
Socialpsykiatrien i København Kommune
Aktivitetshuset Sundholm, København S
Kofoeds skole, København S
Kaoskonsulenterne i Valby
Springbræt, København