Velkommen til Kæmperne i ASPA

Efter at lokalerne i Hørsholmsgade er overgået til Ungehus CPH er Idrætsforeningen Kæmperne for en tid blevet hjemløse.
Derfor har vi i ASPA indledt et samarbejde, således at Kæmperne er rykket ind på 1. sal Kapelvej 55, hvor der er træffetid hver tirsdag og onsdag fra kl. 13 – 15. Her kan man altid henvende sig vedrørende introduktion, indmeldelse og kontingentbetaling, samt tilmelding til ture og arrangementer.
Ligeledes vil klubaftener, instruktør- og bestyrelsesmøder også blive afholdt i ASPA på adressen Rantzausgade 5.
Alle medlemmer fra Kæmperne er naturligvis velkomne til at benytte de øvrige tilbud i ASPA der kunne have interesse.